23.2.09

Meneer G. Evoel en Mevrouw V. Erstand

Geachte heer G. Evoel

Met pertinente zekerheid kan ik mededelen dat ik mijn leven lang voldaan heb aan de verwachtingen die men mij voorschotelde. Mede dankzij de inzet van Mevrouw V. Erstand.
Gecombineerd met wilskracht en volharding bracht zij mij in een financieel, maatschappelijk en professioneel gunstige postie. Toegegeven, de weg die ik hiervoor moest bewandelen, liep soms langs een omweg. Meer dan gemiddeld werd ik aan een kruispunt opgehouden. Dan twijfelde ik hemelstergend lang of ik naar links, naar rechts of rechtdoor verder moest. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik steevast correcte beslissingen nam.
Onlangs maakte ik echter een keuze die indruiste tegen alles wat Mevrouw V. Erstand me influisterde. Opportunity of threat, iets werd mij in de schoot geworpen. Onverwacht. Ongevraagd. Impulsief tastte ik toe en luisterde niet naar Mevrouw V. Erstands alarmkreet. Evaluaties volgden. Frequent en uitvoerig. Doch U veegde in één beweging alle argumenten van Mevrouw V. Erstand van tafel. U snoerde haar de mond. Niet tegen U opgewassen, bond zij in.
Blindelings volgde ik U. Als was U mijn blindgeleide hond. Helaas bracht U mij naar een doolhof in de diepste krochten van de hel. Veel te lang kende ik er niets dan leegte, angst, honger en dorst.
Toen ik het niet meer uithield, toen ik van ellende wegkwijnde en dacht dat ik zou bezwijken van de pijn, vond ik alsnog de uitgang. Mevrouw V. Erstand wachtte me op. Ze reikte haar hand uit en zei zacht maar kordaat: "Kom bij me. Ik lap je wel op."
U bent een getalenteerd leugenaar, Meneer G. Evoel. Een holle praatjesmaker en een parasiet. Loze beloften. Met onmiddellijke ingang ontsla ik U uit Uw functie als adviseur. Bovendien vraag ik U met aandrang de bedrijfsgebouwen niet meer te betreden. Zowel, zal ik genoodzaakt zijn juridische stappen te ondernemen.

Zonder groet
Georgina

11 opmerkingen:

Dominiek zei

't Is weer nie raar dat de slechterik een meneer is... :p

[muggenbeet] zei

Rustig, kalm,...
loop nog een toertje, dat zal je goed doen. ;)

zapnimf zei

Och Georgina, ge bent niet de enige met Fortisaandelen...

Patrick zei

Adem diep en strijk eens over uw hart voor meneer G.Evoel.Het is een vriend van mij.

tantieris zei

Mmmm ... 't is dat meneer gevoel soms zo heerlijk, zo lekker en zo ongelooflijk zalig is ;)

Audience zei

Take it like a sumo.
With the religion of a sumo.
Either sumo is not a religion.
Keep all these sentences in mind.

It's more than we're feeling. (vrij naar Antwerpse groep, klinkt goddelijk)

De Gentse Zwijger zei

Zoals wijlen mijn opa placht te verklaren: Le Coeur a ses raisons que la Raison ne connaît pas.

Menck zei

Ik prefereer het duo in mijn nabijheid. Zowel Meneer G als Mevrouw V zijn mijn raadgevers.

Stijndc zei

Er is een spreekwoord dat zegt: Beminnen is met het hart bewonderen; bewonderen is met de geest beminnen. Om maar te zeggen dat meneer G en mevrouw V soms dicht bij elkaar liggen! Meneer ligt nu duidelijk onder de sloef, wat jammer is.. :p

Chelone zei

Wees niet te hard voor meneer G.Evoel. Hij komt je de volgende keer redden.

georgina zei

Update: ondertussen heeft meneer G. Evoel zich herpakt en doet heel erg zijn best om de plooien glad te strijken. Uiteraard ben ik blij maar waakzaam. X.